اسید هیومیک و کاربرد آن

کود اسید هیومیک و کاربرد آن

یکی از کود های با اهمیت در بخش مصرف در گیاهان هیومیک اسید یا همان اسید هیومیک می باشد. هيوميك اسيد، يك پليمر طبيعي مربوط به عامل هاي اسيديH+ است كه دارای موضع هاي كربوكسيل بنزوئيك و فنلي (مکانهاي تبادل كاتيوني) است این اسيد ماکرومولکول پيچيده آلی می باشد که با پديده های شيميائی و باکتريايی در خاک تشکيل می شود و نتيجه نهايی عمل هوميفيکاسيون است. اين اسيد دارای وزن مولکولی نسبتا بالا ١٠۴ تا ١٠۶ دالتون میباشد و ۵٠ % از وزن مولکولی آن را کربن تشکيل می دهد.

 

از ویژگی های بارز اسید هیومیک می توان به موارد ذیل اشاره نمود؛

1. بهبود و تسریع جوانه زنی بذر

2. افزایش بازیافت فسفر نامحلول خاک

3. افزایش جمعیت میکروب های مفید خاک

4. افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک

5. بهبود رشد و ساختار ریشه

6. افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع استرس ها

7. افزایش ماندگاری آب در محیط اطراف ریشه

8. کاهش سمیت مواد مسموم کننده درون خاک

9. بهبود خاصیت فیزیکی به وسیله ی اصلاح و بهبود ساختار خاکدانه ها که موجب افزایش نفوذ هوا و آب به ریشه گیاهان می گردد.

 

تاثیرات اسید هیومیک

اسید هیومیک می تواند بطور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیاه بگذارد. رشد قسمت هوایی و ریشه گیاه توسط اسید هومیک تحریک می شود ولی اثر آن بر روی ریشه برجسته تر است، حجم ریشه را افزایش داده و باعث اثر بخشی سیستم ریشه می گردد. اسید هومیک جذب نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر را توسط گیاه افزایش می دهد. کاربرد اسید هومیک کلروز گیاهان را بهبود می بخشد که احتمالاً نتیجه ای است از توانایی اسید هومیک برای نگهداری آهن خاک به فرمیکه قابل جذب و سوخت و ساز باشد. این پدیده می تواند در خا ک های قلیایی و آهکی مؤثر باشد که معمولاً کمبود آهن قابل جذب و مواد آلی را دارند. با توجه به ملاحظات زيست محيطي اخيراً استفاده از انواع اسيدهاي آلي براي بهبود کمي و كيفي محصولات زراعي و باغي رواج فراوان يافته است. مقادير بسيار كم از اسيدهاي آلي اثرات قابل ملاحظه اي در بهبود خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خاك داشته و به دليل وجود تركيبات هورموني اثرات مفيدي در افزایش توليد و بهبود كيفيت محصولات كشاورزي دارند.

 

محبوبیت هیومیک اسید | اسید هیومیک

ترکیبات هیومیکی از بدو معرفی به بازار ایران موفقیت های تازه ای را در تولید کشاورزی رقم زده و باعث افزایش متوسط درآمد کشاورزان شده اند. بیشترین کاربرد هیومیک ها در کشاورزی، به عنوان بهبود دهنده ساختار خاک است. استفاده گسترده از اسید هیومیک در سراسر جهان و ایران، تولید کنندگان چنین ترکیباتی را بر آن داشته است تا با تکیه بر قابلیت های بسیار جالب مولکول های هیومیکی، به روش های مختلف از این مولکول ها جهت بهبود تغذیه گیاهی استفاده نمایند.