افزایش بهره وری در کشت گندم از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است

معاون وزیرجهاد کشاورزی در امور زراعت گفت : کاهش واحد سطح و افزایش بهره وری در کشت گندم از برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی است.

163

به گزارش خبرنگار ایرنا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، عباس کشاورزپنجشنبه در بازدید از مزارع گندم بذری هرمزگان درشهرستان حاجی آباد افزود: طی سه سال گذشته 360هزار هکتار سطح کشت آبی گندم در کشور کاهش یافته و این در حالی است که تولید گندم از 5/9 میلیون تن به 14میلیون تن افزایش یافته که علاوه بر خود کفایی در تولید گندم ،بخشی از آن صادر شد.
وی با بیان اینکه با آغاز فصل برداشت گندم در کشور تاکنون 500هزارتن گندم از بهره برداران خریداری شده ، گفت: گسترش سیستم های آبیاری نوین در کشت محصولات زراعی با هدف تولید گندم بر اساس هرمتر مکعب آب و ایجاد تعادل بین آب وخاک از دیگر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت اظهار داشت : براساس بررسی های انجام شده از هر متر مکعب آب دو کیلوگرم گندم تولید می شود.
وی اضافه کرد : در سال 92 متوسط تولید گندم برهر متر مکعب آب 550 گرم بوده که این رقم در سال گذشته به 800 گرم رسید.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با بررسی های انجام شده در مزارع گندم هرمزگان در هر مترمکعب آب دو برابر متوسط کشوری محصول تولید شده که نشان از ظرفیت های بسیار خوب بخش کشاورزی استان دارد.
کشاورزافزود :هرمزگان به دلیل شرایط آب وهوایی مناسب در فصل پاییز و زمستان امکان تولید محصولات زراعی و باغی را دارد که باعث شده برخی محصولات از جمله خرمای پیارم ، مرکبات سیاهو و سیر بشاگرد در کشور به عنوان برند مطرح شوند.
منبع: www.irna.ir//
تاریخ: 14/ اردیبهشت/ 96