افزایش ۲۵ درصدی اعتبارات ملی بخش کشاورزی

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد:

افزایش ۲۵ درصدی اعتبارات ملی بخش کشاورزی در لایحه بودجه ۱۳۹۶

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۶ نسبت به سال قبل ۲۵,۲ درصد رشد نشان می دهد.

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۶ نسبت به سال قبل ۲۵,۲ درصد رشد نشان می دهد.
به گزارش ایانا، حسن قاسمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن اعلام این مطلب، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی وزارت جهاد کشاورزی را در لایحه بودجه سال ۹۶ بالغ بر چهار هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان عنوان کرد.
وی افزود: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی وزارت جهاد کشاورزی در بودجه سال گذشته سه هزار و ۹۳۵ میلیارد تومان بوده است.
مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاروزی با بیان این که اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ردیف های متفرقه ملی وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۶ برابر با ۴۶۸۲,۲ میلیارد ریال بوده است، گفت: این رقم نسبت به اعتبارات ردیف های متفرقه قانون بودجه سال ۹۵ که مبلغ ۳۹۹۱ میلیارد ریال بود، معادل ۱۷.۳ درصد افزایش نشان می دهد.
وی درج اعتبارات ۲۴ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریالی توسعه روش های نوین آبیاری به طور کامل در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۹۶ و همچنین اصلاح هدف کمی این طرح از ۷۰۰ هزار هکتار به دو میلیون و یکصد هزار هکتاردر برنامه ششم توسعه را بزرگترین دستاورد و ابتکار عمل وزارت جهاد کشاورزی دانست.
مدیر کل دفتربرنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی همچنین از تخصیص ردیف متفرقه تملک دارایی سرمایه ای با عنوان تقویت اعتبارات طرح های آب و خاک و شبکه های فرعی برای نخستین بار در لایحه بودجه پیشنهادی دولت خبر داد و گفت: بر اساس این ردیف ۱۵۰ میلیارد تومان برای طرح های آب و خاک و احداث شبکه های فرعی اختصاص می یابد.
وی اعتبارات کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات در لایحه بودجه ۹۶ را ۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
قاسمی افزود: این رقم نسبت به اعتبار ۱۹,۷ میلیارد تومانی سال ۹۵ رشدی برابر با ۲۵۵.۳ درصد دارد.
وی گفت: در راستای توسعه و حمایت از کشت دانه های روغنی و چغندر قند نیز دو ردیف متفرقه در لایحه بودجه دولت به مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان لحاظ شده است.
قاسمی اضافه کرد: از این مبلغ به تفکیک ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه ای و ۹۰ میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه ای است.
وی با اذعان به این که مکانیزم این اعتبار، درآمد هزینه ای است و این مبلغ از محل عوارض واردات شکر و دانه های روغنی به وزارتخانه برگشت داده می شود، اظهار داشت: علاوه بر این رقم، ۱۰۰ میلیارد تومان به طور خاص به کشت دانه های روغنی اختصاص می یابد.
مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: از این ۱۰۰ میلیارد تومان، ۵۰ میلیارد تومان هزینه ای و ۵۰ میلیارد تومان دیگر تملک دارایی سرمایه ای است.
وی درباره اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۶ گفت: اعتبارات تملکی ملی این برنامه ۵۱۰,۱ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به اعتبارات تملکی ملی سال ۹۵ معادل ۱۲۰.۹ درصد افزایش نشان می دهد.
این مقام مسوول در عین حال اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی در حوزه احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل های کشور را ۲۲۴,۱ میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: این رقم نسبت به ۱۵۹.۱ میلیارد تومان اعتبارات تملکی ملی سال ۹۵ از رشد ۴۰.۹ درصدی برخوردار است.
قاسمی با اشاره به افزایش حدود ۱۷۷ درصدی اعتبارات مقابله با بیابانزدایی و تثبیت شن های روان اعلام کرد: این اعتبارات از ۶۸,۵ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۵ به ۱۸۹.۸ میلیارد تومان در لایحه بودجه پیشنهادی ۹۶ ارتقا یافته است.
وی با اشاره به این که برای نخستین بار ردیف مستقل هزینه ای در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۶ برای اطفای حریق جنگل ها و مراتع ایجاد شده است، اعتبار این ردیف را ۱۰میلیارد تومان عنوان کرد.
وی درباره یارانه خرید تضمینی گندم ، گفت: در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۶ دولت، یارانه خرید تضمینی گندم با ۸۲,۲ درصد رشد به رقم ۸۲۰۰ میلیارد تومان افزایش پیشنهاد کرده است.
مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی،یارانه خرید تضمینی گندم در بودجه سال ۹۵ را ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.
افزایش ۵۸ درصدی ردیف متفرقه دولت در بودجه ۹۶
قاسمی در ادامه از افزایش ۵۸ درصدی ردیف متفرقه درآمد هزینه ای دولت در بودجه سال آینده خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اختیاراتی که قانونگذار به موجب بند (۱) ماده (۱۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت داده، ردیف متفرقه ای برای دولت لحاظ شده که این ردیف از ۱۹۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۵ به ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ ارتقا یافته است.
وی با بیان این که بخش اعظم این اعتبارات متفرقه ای به حوزه کشاورزی تخصیص می یابد، تصریح کرد: از این اعتبارات ۳۰۰ میلیارد تومانی در راستای حمایت از تولید یا تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر مبنای تصمیمات دولت، هزینه می شود.
قاسمی یادآورد شد: سال گذشته از محل برگشت درآمدهای این ردیف برای حمایت از چغندرکاران استفاده شد.
وی در مورد اعتبارات هزینه ای ملی موسوم به اعتبارات جاری وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه در لایحه بودجه پیشنهادی ۹۶ نیز گفت: این اعتبارات بالغ بر ۱۲۴۱,۴میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال قبل ۱۰.۵۸ درصد رشد نشان می دهد.
قاسمی اعتبارات هزینه ای ملی وزارتخانه در بودجه سال ۹۵ را ۱۱۲۳,۴ میلیارد تومان عنوان کرد.

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۵
منبع : http://www.iana.ir/