بهترین کود پودری وارداتی شرکت سروستان پاک ایرانیان

بهترین کود پودری وارداتی

کشاورزی شامل طیف وسیعی از تخصص‌ها و فنون، از جمله راه‌هایی برای گسترش زمین‌های مناسب برای زراعت گیاه، حفر کانال‌ها و فرم‌های مختلف آبیاری می‌باشد.
زراعت مدرن، اصلاح نباتات، سموم، دفع آفات، کود و پیشرفت‌های تکنولوژیک به شدت باعث افزایش بازده محصول می‌شوند.
در هرگونه مواد طبیعی و یا غیر طبیعی که عموماً بخاطر مواد مفیدی که در آن وجود دارد در کشاورزی برای تقویت خاک مزرعه از آن استفاده می‌کنند . برای آنکه خاک از لحاظ مواد غذایی متعدد دچار کمبود نباشد استفاده از کود بسیار مفید خواهد بود.
یکی از بهترین کودهای پودری شرکت سروستان پاک ایرانیان AMINO SPARK می باشد. اسیدآمینه در فعالیت های اصلی گیاه نظیر ساخت انواع هورمون و پروتئین دخالت دارد. آمینواسپارک حاوی 16 اسیدآمینه ضروری در گیاه است.

بهترین کود پودری

یکی دیگر از بهترین کودهای پودری شرکت سروستان پاک ایرانیان HUFARM می باشد. هیوفارم (هیومات پتاسیم) با پایه لئوناردیت دارای درصد بالایی اسید هیومیک و اسید فولویک به همراه عنصر پتاسیم می باشد.

بهترین کود پودری