تدوین طرح الگوی کشت برای نقاط مختلف کشور

تدوین طرح الگوی کشت برای نقاط مختلف کشور

تدوین طرح الگوی کشت برای نقاط مختلف کشور

قائم مقام معاونت زراعت و مجری طرح الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح الگوی کشت برای نقاط مختلف کشور تهیه و تدوین شده است .
به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، جواد وفابخش در نشست طرح الگوی کشت که با حضور رئیس، معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: الگوی کشت بر اساس ویژگی های آب و هوایی و خاک شناسی محصول در همان منطقه اجرا خواهد شد .
وی با اشاره به سیاست ها و اقدامات الگوی کشت یادآور شد: سیاست های الگوی کشت در حوزه آب و خاک، مدیریت مزرعه و عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی اجرا می شود .
وی آسیب های توسعه طرح های الگوی کشت را کم نکردن مصارف در قبال عایدی در طرح های افزایش تولید، شفاف نبودن استراتژی های تولید در ارتباط با مصرف داخلی و صادرات محصولات کشاورزی و نسخه افزایش عملکرد در واحد سطح برای همه را از مشکلات بخش کشاورزی برشمرد .
به گفته وفابخش در الگوی کشت تعیین هدفمند نوع محصول، مکان تولید و مقدار آن در بازده زمانی مشخص است.
قائم مقام معاونت زراعت و مجری طرح الگوی کشت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجرای طرح الگوی کشت با دستورالعمل و الزامات به کشاورزان و بهره برداران امکان پذیر نیست، خاطرنشان ساخت: با روش های هدایتی، ترویجی و اثر گذاری مستقیم بر قیمت تمام شده محصول، سود تولید، پرداخت سود نکاشت، توسعه آیش ها، کشت با خرید منابع آب و تخصیص مجدد بر اساس شاخص های بهره وری اجرای طرح الگوی کشت امکان پذیر است .
وی به نقش تشکل های بخش کشاورزی دراجرای سیاست های جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: تشکل های صنفی برای اجرای الگوی کشت باید فعال شوند.
وفابخش افزود: یکی از ضعف های بخش کشاورزی این است که تشکل های قوی برای اجرای الگوی کشت در کشور وجود ندارد و با فعال کردن این تشکل ها می توان طرح الگوی کشت را اجرا کرد .
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این نشست گفت: الکوی کشت محصولات کشاورزی راهکار توسعه بخش کشاورزی است .
نیازعلی ابراهیمی پاک افزود: طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی بر اساس تناسب اراضی و آب شبکه تهیه شده است .
به گفته وی این طرح هم اکنون در استان قزوین در سطح ۳۵ هزار هکتار تهیه شده است .
رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی استان قزوین نیز در این نشست گفت: طرح تحقیقات الگوی کشت برای اراضی کشاورزی استان قزوین به تفکیک شهرستان تهیه شده است .
مهرزاد مستشاری افزود: در این طرح وضعیت خاک و نقشه پراکنش و با هنجارهای هر منطقه به تفکیک وجود دارد .
وی تصریح کرد: این طرح مطالعاتی از سال ۸۴ آغاز و تا سال ۹۳ به پایان رسیده است
۱۴ مهر ۱۳۹۵
منبع : www.iana.ir