حامیان سیاره سبز

150

كمپين كاشت ليمو ، نارنج ، پرتفال به جاي سبزه گندم و ...
ما برای نوروز 95 سبزه عید را با نهال جایگزین میکنیم
چرا ؟
چون سالیانه حجم بسیار زیادی گندم ، عدس و... به قیمت تقریبی 6 میلیارد تومان که با زحمت زیاد و صرف منابع ارزشمندی همچون آب شیرین و فشار زیادی بر طبیعت تولید شده اند.
آب مصرفی برای تولید هر کیلو گندم 1500لیتر می باشد را روانه سطل زباله ، کوچه و خیابان و... میکنیم
در این طرح ما این مواد را هدر نمی دهیم و به جای کاشت سبزه، با کاشت بذر های مناسبی که در اختیار شما قرار داده خواهد شد، بر سر سفره هفت سین نهال های کوچک و زیبایی خواهیم داشت که بجای عمر چند روزه، عمر چند صد ساله خواهند داشت و تامین کننده هوای پاک برای چندین نسل هستند
چه ریشه ای عمیق تر و چه سبزه ای سبز تر و زنده تر از درخت.
در نیمه دوم فروردین ماه در کنار یکدیگر نهال های کوچکمان را در دامان طبیعت خواهیم کاشت و جنگلی جوان به زمین هدیه میکنیم.
لطفا این موضوع رو به دیگران اطلاع بدهید و در رشد اين كمپين كمك نماييد.
هسته های نارنج ،پرتقال و لیمو و....رابمدت ۴۸ساعت درآب خیس بدهیدوسپس درگلدان یاظرفی که خاک سبک باغچه درآن ریخته ایم بکاریداگرمیخواهیداین کارراانجام بدهیدبایدازهمین روزهاشروع کنیدتابرای سفره عیدتان نهال های کوچک داشته باشید.