صرفه جویی سالانه 8میلیارد مترمکعب آب با شیوه های نوین آبیاری

صرفه جویی سالانه 8میلیارد مترمکعب آب با شیوه های نوین آبیاری
تهران- ایرنا- نیمی از زمین های کشاورزی برای اجرای سامانه های نوین آبیاری تحت فشار مناسب است تا به صرفه جویی سالیانه هشت میلیارد مترمکعب آب دست یابیم؛ در حالی که فقط 40 درصد این زمین ها به چنین سیستم هایی مجهز شده اند.

n82938078-72380059

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نزدیک نیمی از هشت میلیون هکتار زمین کشاورزی شرایط اجرای سامانه های نوین آبیاری تحت فشار را دارد.
از ابتدای اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری تا پارسال، مساحت زمین های کشاورزی مجهز به این سیستم به یک میلیون و 600 هزار هکتار رسید.
با وجود تلاش های دولت حدود 18 درصد زمین های آبی کشور به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده است، درحالی که در کشورهای پیشرفته دنیا این میزان به 50 درصد می رسد.
اکنون مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی از تجهیز یک میلیون و 795 هزار هکتار زمین به سامانه های نوین آبیاری خبر می دهد و می گوید: با این روش سالیانه هفت میلیارد و 900 میلیون مترمکعب آب مصرفی بخش کشاورزی صرفه جویی می شود.
به گزارش شنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، عباس زارع می افزاید: از آغاز امسال تا پایان اردیبهشت ماه یک هزار و 64 طرح سامانه های نوین آبیاری در 13 هزار و 777 هکتار از زمین های کشاورزی اجرا شد.
«امسال در 135 هزار و 457 هکتار دیگر، سیستم های نوین آبیاری اجرا می شود».
مشاور وزیر جهاد کشاورزی می گوید با اجرای سیستم های نوین آبیاری در زمین های کشاورزی امکان صرفه جویی ساللانه هفت میلیارد و 900 میلیون مترمکعب آب مصرفی بخش کشاورزی، 30 درصد افزایش عملکرد محصولات و 25 درصد کاهش مصرف سم، بذر و کود شیمیایی فراهم می شود.
در برنامه ششم توسعه، اجرای سالیانه 600 هزار هکتار عملیات آب و خاک اعم از آبیاری تحت فشار، شبکه ها، تجهیز و نوسازی، اقدامات سازه ای و غیرسازه ای پیش بینی شده است که 400 هزار هکتار آن به سامانه های تحت فشار اختصاص دارد.
تاریخ: 19 / خرداد / 97
منبع: www.irna.ir/fa/NewsPage