هشدار موسسه تحقیقات خاک و آب نسبت به پیامدهای کاهش مصرف کود شیمیایی

ساری- ایرنا- رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور نسبت به پیامدهای کاهش میزان مصرف کود شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی هشدار داد .

144

کامبیز بازرگان روز دوشنبه در گردهمایی کاربرد تغذیه گیاهی و کنترل کیفی کودها در ساری گفت : اگر نتوانیم مصرف کود را بهینه کنیم، تا سه سال آینده ضربه سنگینی به تولید محصولات کشاورزی کشور وارد می شود.
وی افزود : مصرف کود شیمیایی 30 تا 50 درصد میزان تولید محصولات کشاورزی را افزایش می دهد و برای حفظ منابع آب و خاک کشور همزمان با افزایش میزان تولید ، باید استفاده بهینه از کودهای شیمیایی در دستور کار قرار گیرد.
بازرگان کم کردن سطح زیر کشت و بالا بردن میزان تولید در واحد سطح را از رویکردهای جدید وزارت جهاد کشاورزی عنوان و تاکید کرد : با این رویکرد سطح زیر کشت گندم در کشور باید کم و با تقویت تغذیه گیاه ، میزان تولید از سه تن در هر هکتار به پنج تن برسد.
وی افزود : همچنین وسعت شالیزارهای مازندران را باید در چهار سال آینده 19 درصد کاهش و در مقابل با رعایت و اجرای تغذیه صحیح گیاه شالی ، مقدار تولید این محصول راهبردی را تا 30 درصد در هر هکتار افزایش دهیم.
رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور از کود شیمیایی پتاسیم به عنوان مهم ترین تغذیه کننده خاک در شالیزارها یاد کرد و گفت : امروز برای تمامی محققان کشاورزی ثابت شده است که مصرف لازم و بهینه کود پتاسیم میزان تولید را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد و اگر به این موضوع توجه نشود ، تولید برنج در کشور ضربه سنگینی می خورد.
وی نیاز هر هکتار شالیزاری شمال کشور به کود پتاسیم را 200 کیلو گرم اعلام کرد و افزود : این در حالیست که هم اکنون کمتر از 30 کیلوگرم از این کود در هکتار مصرف می شود.
رئیس موسسه خاک و آب کشور گفت : بر اساس بررسی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( فائو ) میانگین مصرف کود شیمیایی در هر هکتار زمین در جهان 101 و در ایران 89 کیلوگرم است که بیش از 10 درصد کمتر از میانگین جهانی است.
وی با بیان اینکه سالانه چهار میلیون تن کود در کشور نیاز داریم ، افزود : هم اکنون تنها یکصد میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود .
منبع: http://www.irna.ir