کاهش تولید گندم در راه است

thum-8ba1425da5f40a4d492-برداشت 26272

کاهش تولید گندم در راه است
ملک زاده با اشاره به تاثیر تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی بر خودکفایی گندم گفت: بسیاری از کشاورزان براساس شنیده هایی که دولت در سال زراعی جدید برنامه ای برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ندارد، به سمت و سوی دیگر کشت ها رفتند که ادامه این روند بازگشت به سال های قبل و واردات مجدد گندم و ضربه مهلک به تولید را در بر خواهد داشت.

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس قانون، شورای اقتصاد تا پایان شهریور باید نرخ جدید خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند، درحالیکه با گذشت 5 ماه از این ماجرا افق روشنی پیش روی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید نیست.
وی افزود: با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های تولید ناشی از نوسانات نرخ ارز و نهاده ها انتظار می رود که متناسب با هزینه ها و تورم، قیمت خرید تضمینی گندم افزایش یابد.
ملک زاده با اشاره به تاثیر تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی بر خودکفایی گندم گفت: بسیاری از کشاورزان براساس شنیده هایی که دولت در سال زراعی جدید برنامه ای برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ندارد، به سمت و سوی دیگر کشت ها رفتند که ادامه این روند بازگشت به سال های قبل و واردات مجدد گندم و ضربه مهلک به تولید را در بر خواهد داشت.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید و افزایش ندادن آن مطابق با هزینه های تولید، دلسردی کشاورزان از کشت گندم را به همراه دارد.

وی در خاتمه از کاهش تولید گندم در سال زراعی جدید خبر داد و گفت: با توجه به آنکه مطالبات گندمکاران با چند ماه تاخیر پرداخت شد و از طرفی با گذشت 5 ماه نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده است، از این رو این عوامل همگی دست به دست هم می دهد تا تولید در سال زراعی جدید کمتر از سال زراعی 95-96 باشد.
تاریخ: 12/ بهمن /96
منبع: www.ghatreh.com/news/