100 هزار تن روغن باکیفیت از کلزای برداشت شده امسال تولید می شود

عباس کشاورز روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در سال زراعی جاری بیش از 125 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیر کشت کلزا رفته است.

168

وی افزود: مزارع کلزای کشور در سال جاری نسبت به سال زراعی گذشته از کیفیت بهتری برخوردار است و از نظر میزان عملکرد برداشت نیز به طور متوسط 2 و نیم تن محصول در هکتار کلزا برداشت شده است.
کشاورز میزان عملکرد محصول کلزا در سال زراعی گذشته را یک و نیم تن در هکتار اعلام کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به این که کلزا گیاهی روغنی است باید سلامت آن به طور کامل مورد توجه قرار گیرد لذا لازم است تا کشاورزان بیش از هر محصول دیگر نسبت به پاکی مزارع کلزای خود حساس باشند و استانداردهای لازم را رعایت کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با پیش بینی های صورت گرفته، سطح زیر کشت گیاه کلزا در سال زراعی آینده به 250 تا 300 هزار هکتار افزایش می باید و تلاش می شود تا با بهره گیری از بذور مناسب و کاهش مصرف بذر هنگام کاشت، مزارع با کیفیت تری در سال آینده داشته باشیم.
وی افزود: میزان تولید روغن از محصولات کلزا، آفتابگردان و سویا سال گذشته 6 درصد بود که با توسعه کشت کلزا در سال جاری، این میزان از تولید امسال به 10 درصد افزایش می یابد.
کشاورز گفت: سال گذشته بیش از 960 تن بذر کلزا در قالب 39 رقم میان کشاورزان توزیع شد که حدود 80 درصد از این بذرها در داخل کشور تولید شده و فناوری آن به صورت کامل بومی است.
وی اظهار کرد: بذرهای وارداتی نیز به صورت انتقال فناوری به کشور وارد شده تا بتوان از آن بذر مورد نیاز داخل تولید شود.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح کلزا در کشور گفت: یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، کشت گیاه کلزا در مزارع است تا ضمن افزایش تولید روغن، کنجاله مورد نیاز نیز تأمین شود تا امنیت غذایی کشور در تناوب با کشت گندم تضمین شود.
کشاورز افزود: کشت کلزا از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا نیاز آبی این گیاه نسبت به گندم بسیار کمتر است و محصولی که پس از این گیاه در مزرعه کاشته می شود از افزایش عملکرد 15 تا 20 درصدی برخوردار می شود که این امر به تقویت بنیه مالی کشاورزان کمک شایانی می کند.
منبع: www.irna.ir/fa/NewsPage
تاریخ: 21/ خرداد/ 96