تجهيز 250 هزار هکتار از اراضي کشاورزي کشور به سامانه هاي آبياري نوين

تجهيز 250 هزار هکتار از اراضي کشاورزي کشور به سامانه هاي آبياري نوين

خبرگزاري آريا-مجري طرح سامانه هاي نوين آبياري وزارت جهاد کشاورزي گفت: 250 هزار هکتار از اراضي کشاورزي کشور به سامانه هاي آبياري نوين مجهز مي شوند.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، عباس زارع افزود: در قالب اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي پيش بيني شده طي يک سال 250 هزار هکتار از اراضي کشور به سامانه هاي آبياري مجهز شود.
وي افزود: 40 هزار هکتار از اراضي پيش بيني شده در کشور به آبياري هاي نوين مجهز شده و حدود 65 هزار هکتار در دست اجرا است که به تدريج به بهره برداري مي رسد.
مجري طرح سامانه هاي نوين آبياري وزارت جهاد کشاورزي گفت: 230 ميليارد تومان از محل اسناد خزانه و 500 ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي براي تجهيز مزارع و باغ ها به سامانه هاي نوين آبياري در کشور تخصيص يافت.
زارع از كسب رتبه نخست كشور توسط استان كرمان در زمينه تجهيز اراضي كشاورزي به سامانه هاي نوين آبياري در سال جاري خبر داد و گفت: جنوب استان کرمان امسال در زمينه کيفيت، طراحي، نظارت و اجراي 165 درصدي سامانه هاي نوين آبياري، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
وي ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزي جنوب استان کرمان ضمن اجراي 100 درصد تعهد خود در اجراي سامانه هاي آبياري نوين، 65 درصد هم بيشتر از تعهد اين طرح را اجرا کرده است.
وي خاطرنشان کرد: جنوب کرمان از مناطق پيشرو در زمينه اجراي سامانه هاي نوين آبياري در کشور است به طوري که سال گذشته با اجراي 9 هزار هکتار آبياري نوين رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.
مجري طرح سامانه هاي نوين آبياري وزارت جهاد کشاورزي اظهار کرد: امسال پيش بيني شده هفت هزار و 800 هکتار از اراضي جنوب کرمان به سامانه هاي نوين آبياري مجهز شود که تاکنون يک هزار و 500 هکتار از اين ميزان انجام و 6 هزار و 500 هکتار نيز در دست اجراست.
وي با بيان اينکه جنوب کرمان بعنوان الگويي نمونه از اجراي سامانه هاي نوين آبياري در کشور مطرح است گفت: اجراي چهار هزار هکتار از اراضي کشت گندم به آبياري با روش نوار تيپ از فعاليت هاي نمونه سازمان جهاد کشاورزي در جلوگيري از هدر رفت آب در اين منطقه است.
وي افزود: چهار هزار هکتار از مجموع 25 هزار هکتار اراضي کشت شده گندم با روش نوار تيپ کشور در جنوب کرمان قرار دارد.
زارع ادامه داد: در اجراي طرح نوار تيپ 50 درصد در مصرف آب، 50 درصد در مصرف کود صرفه جويي شده و 100 درصد عملکرد محصول را در هر هکتار افزايش مي يابد که بايد اين نوع کشت ترويج پيدا کند.
تاریخ انتشار : 11 دي 1395
منبع : www.ghatreh.com