آبامکتین

حشره کش و کنه کش انتخابی با خاصیت تماسی، گوارشی، نفوذی از گروه آورمکتین
فرمولاسیون : ورتی مک (Vertimec®) 1.8% EC
تاریخ ثبت : کنه زنگار مرکبات 14/10/1377- مینوز سبزی و صیفی 11/9/1381 ثبت موقت اولیه، تمدید تا سال 1391
نحوه اثر : آبامکتین روی گیرنده های گابا( گابا آمینو بوتریک اسید) در سیستم عصبی اثر می گذارد.
موارد مصرف در ایران :
مگس مینوز برگ در سبزی و صیفی(0.6 در هزار)، کنه زنگار در مرکبات(20 میلی لیتر+250 میلی لیتر روغن در 100 لیتر آب).
راهنمای مصرف :
• در سبزی و صیفی 0.6 در هزار علیه مگس مینوز
• در مرکبات 20 میلی لیتر به همراه 25 میلی لیتر روغن تابستانه در 100 لیتر آب
• سم پاشی زمانی آغاز می گردد که اولین علائم آلودگی مشاهده گردد، تکرار سم پاشی ممکن است مورد نیاز باشد.
• برای تاثیر بهتر لازم است کل سطح گیاه به حشره کش آغشته گردد اما باید از ریزش محلول حشره کش به سطح زمین ممانعت کرد.
• آفت هدف بعد از تیمار بی تحرک شده و پنج روز بعد از سم پاشی، بیشترین تلفات حاصل می شود.
• حداکثر دفعات سم پاشی برای خیار و گوجه فرنگی گلخانه، شش بار(چهار بار آن در مرحله گل و میوه)، روی کاهوی گلخانه ایی چهار بار و برای گل های پرورشی نیز محدودیتی وجود ندارد، اما ضروری است که از حشره کش ها به صورت متناوب استفاده گردد.
• حداکثر غلظت نباید از 60 میلی لیتر آفت کش در 100 لیتر آب تجاوز کند.
• دوره کارنس برای کاهوی گلخانه ایی 14 روز و برای محصولات دیگر سه روز است.

آبامکتین-2