آمینو اسپارک

کود اسید آمینه (آمینو اسپارک)

Amino-spark

• اسید آمینه 50% پودر
• کاهش استفاده از کودهای نیتروژنی
• 30-10 % افزایش تولید
• حفاظت از محیط زیست
• افزایش حاصلخیزی خاک
• لطفا کودهی را براساس ساختار آب و هوایی و خاک منطقه خود انجام دهید.

 

توصیه در مورد کود اسید آمینه

قابل بسته بندی در بسته های سفارشی می باشد. قبل از استفاده در مقیاس های بزرگ، لطفا در مقادیر کم مورد آزمایش قرار دهید و یا با کارشناسان spi تماس حاصل شود.
قابلیت مخلوط شدن با سایر کودها و آفت کش ها بعد از هماهنگی با کارشناسان شرکت spi امکان پذیر می باشد.

 

آنالیز کود اسید آمینه

 

آمینو-اسپارک1

 

نحوه استفاده از کود جامد اسید آمینه

به صورت محلول پاشی : kg 1 در هر400 لیتر آب
برای بذرمال : باتوجه به نوع بذر , مقدار مصرف متفاوت میباشد.
برای چالکود کردن : gr 30 - 50 برای هر درخت بالغ
به صورت آبیاری : 2کیلوگرم در 1000 لیتر آب