آزوسیکلوتین

کنه کش تماسی با اثر طولانی از گروه ارگانوتین یا قلع
فرمولاسیون : پروپال (Peropal®) 25% WP
تاریخ ثبت : 15/5/1357
نحوه اثر : کنه کش تماسی با اثر طولانی، از سنتز ATP ممانعت می کند.
موارد مصرف در ایران :
کنه قرمز اروپایی و کنه دو نقطه ایی در درختان میوه سرد سیری، کنه نقره ای، کنه زنگ در مرکبات و کنه تار عنکبوتی در سویا(0.5 در هزار)
راهنمای مصرف :
• از اختلاط این سم با محصولاتی که خواص قلیائی دارند، اجتناب کنید.
• پروپال برای زنبور عسل بی خطر است.
• دوره کارنس در درختان میوه 15 روز و در سبزیجان 7 روز می باشد.

آزوسیکلوتین