بنتازون

علف کش تماسی، انتخابی از گروه بنزوتیودیازینون
فرمولاسیون : بازاگران(Basagran®) 48% SL
تاریخ ثبت : سال 1356
نحوه اثر : بازدارنده فتوسنتز در فتوسیستم 11 است.
نحوه جذب و انتقال در گیاه : جذب بنتازون به دو شکل: از طریق برگ ها با انتقال بسیار ناچیز در گیاه و از طریق ریشه و انتقال توسط آوند های چوب صورت می گیرد.
علائم تاثیر در گیاه : کلروز و نکروزه شدن برگ ها. اثر این علف کش معمولا بعد از یک تا دو هفته ظاهر می شود.
ماندگاری در خاک (نیمه عمر علف کش) : این علف کش به وسیله میکروب یا میکروارگانیسم خاک تجزیه شده و ظرف 6 هفته به میزان غیر قابل شناسایی می رسد.
موارد مصرف در ایران :
علف های هرز پهن برگ و همچنین اویارسلام در مزارع لوبیا، باقلا، سویا(2 تا 2. لیتر در هکتار بعد از 2 تا 3 برگی)، برنج(3 تا 5 لیتر در هکتار در مرحله 5 تا 7 برگی)، یونجه و شبدر(2.5 تا 3 لیتر در هکتار).
راهنمای مصرف :
• برنج(3 تا 5 لیتر در هکتار در مرحله 5 تا 7 برگی)، سویا( 2 تا 2.5 لیتر در هکتار بعد از 2 تا 3 برگی)، یونجه و شبدر(2.5 تا 3 لیتر در هکتار)، لوبیا(2 تا 3 لیتر در هکتار) و باقلا(1.5 تا2 لیتر در هکتار).
• وقتی علف های هرز به صورت متراکم(به شعاع کمتر از 5 سانتی متر) رشد می کنند در صورت پوشش کامل سم پاشی، بهترین نتیجه حاصل می شود.
• بنتازون در اختلاط با سایر علف کش ها نیز کاربرد دارد.
• در برخی موارد به منظور افزایش میزان تاثیر، مواد روغنی(به عنوان افزودنی) همراه علف کش استفاده می شود.
• دوز پیشنهادی برای همه محصولات توصیه شده (به غیر از نخود فرنگی) می تواند به دو بخش تقسیم شود که معمولا نتیجه خوبی برای کنترل علف های هرز دارد.
• برای مبارزه با پهن برگ هایی مانند تربچه وحشی، توق و گاو پنبه نیز بکار می رود.
• بنتازون یک پهن برگ کش است اما برای کنترل اویار سلام در لوبیای چشم بلبلی ننیز مورد استفاده قرار می گیرد.
• وقوع بارندگی 4 تا 8ساعت بعد از سم پاشی، باعث کاهش تاثیر علف کش می شود. علف های هرز در موقع سم پاشی باید 3 تا 5 برگی باشند.
• سم پاشی در مراحل اولیه رشد علف های هرز انجام میگیرد.
• بنتازون با برخی از گراس کش های انتخابی نیز قابلیت اختلاط دارد.
• این علف کش نباید در درجه حرارت بالای 21 درجه سلسیوس مصرف شود.

بنتازون-3