بیو استارت

کود مایع بیواستارت

نقش کود بیو استارت در گیاه

زمانیکه بیو استارت به عنوان کود مایع استفاده شود می ت واند باعث جوانه زنی سریع تر در بذرها شود.
کود مایع بیو استارت باعث می شود که مواد قابل دسترس در نزدیکی بذر قرار گیرد و بذر سریعتر رشد کند.در شرایط سرما می تواند به تولید ، بلوغ سریع تر و ایجاد محصول بیشتر کمک کند.

آنالیز کود مایع بیواستارت

BioStart

بیو-استارت--جدید-2

 

دستورالعمل کود مایع بیو استارت

این محصول در بسته بندی های سفارشی قابل توزیع است. توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس بزرگ، در مقادیر کم آزمایش گردد، یا لطفا با کارشناسان شرکت spi تماس گرفته شود.

 

دوز مصرف کود مایع بیو استارت

 

بیو-استارت--جدید-1

به سفارش شرکت spi
ساخت کشور هند
بسته بندی شده در ایران بوسیله گروه spi