بیوهیومکس

نقش در تغذیه گیاه
بیوهیومکس مایعی است که به عنوان کود استفاده می شود و سبب تثبت و فعال شدن ریزمغذی ها و افزایش رشد گیاه می شود. عناصر تثبیت شده را قابل جذب می کند.
شرایط خاک را بهبود می بخشد
اسید هیومیک مایع قهوه ای غنی شده از هیومات پتاسیم است.
مزایا:
بالا رفتن سطح تغذیه
اصلاح ساختار خاک
تثبیت کننده اوره و دیگر منابع نیتروژن.
قابليت كلات كنندگی عناصر ريزمغذي
افزایش توسعه ریشه
آنالیز:

 BioHumax1

بیوهیومکس-1

دستورالعمل :
این محصول در بسته بندی های سفارشی قابل توزیع است. توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس بزرگ، در مقادیر کم آزمایش گردد، یا لطفا با کارشناسان شرکت spi تماس گرفته شود.
توانایی مخلوط کردن با سایر کود ها و سموم، بعد از هماهنگی با کارشناسان مربوط را دارد.

دوز مصرف :

بیوهیومکس-2