بیوهیومکس

مواد هیومیک از ترکیبات بسیار مهم خاک است که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و حاصلخیزی خاک را تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین اثرات مستقیم بر روی گیاهان و محصولات کشاورزی دارد. رشد قسمت هوایی و ریشه گیاه توسط اسید هومیک تحریک می شود ولی اثر آن بر روی ریشه برجسته تر است ، حجم ریشه را افزایش داده و باعث اثر بخشی سیستم ریشه شده که احتمالاٌ دلیل افزایش محصول می باشد

اسید هومیک جذب نیتروژن ، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم و فسفر را توسط گیاه افزایش می دهد.
اسید هومیک ، کلروز گیاهان را بهبود می بخشد که احتمالاٌ نتیجه ای است از توانایی اسید هومیک برای نگهداری آهن خاک به فرمی که قابل جذب و سوخت و ساز باشد. این پدیده می تواند در خاکهای قلیایی و آهکی مؤثر باشد که معمولاٌ کمبود آهن قابل جذب و مواد آلی را دارند
اسیدهای هـومیک برای مناطق نسبتا خشک و زمین های زراعی وسیع مهم می باشند چون در فعال کردن میکروارگانیسم های موجود در خاک کمک زیادی می کنند. میکرو هـومات ها در مناطق کم آب و نسبتا خشک به گیاه کمک می کنند تا طول دوران رشد زیادی را داشته باشد
اسید هیومیک یک محرک زیستی است و میتواند برای چمن ، درختان ، درختچه ها ، بوته ها ، باغجه ها و حتی گیاهان آپارتمانی استفاده شود. هیومیک اسید یک اسید ضعیف آلی با قابلیت های بسیار زیاد است که کمک فراوانی به جذب این عناصر به گیاه کرده ، از آب شویی و از دست رفتن آنها جلوگیری می کند ، به همین علت مصرف کودهای شیمیایی در خاک را می تواند به نصف کاهش یابد در حالی که نتیجه بهتری برای کشاورز به بار آورد و درعین حال ، تا حد زیادی از هزینه ی سرسام آور خرید کودهای شیمیایی و مسمومیت و سفتی خاک بکاهد.
هنگامی که اسید هیومیک به خاک رس اضافه می شود، باعث شکستن سله می شود و اجازه می دهد تا نفوذ آب افزایش یافته و رشد و نمو ریشه بهتر شود. هنگامی که به خاک شنی اضافه می شود، اسید هیومیک مواد آلی ضروری لازم برای حفظ آب را اضافه می کند، بنابراین رشد ریشه را بهبود بخشیده و توانایی خاک های شنی را برای حفظ و شسته نشدن مواد حیاتی گیاه می افزاید.

بیوهیومکس(Bio humax )کود مایع اسید هیومیک است که برای کوددهی، تثبت ریزمغذی ها، افزایش رشد گیاه استفاده می شود.
فعال کننده میکروارگانیسم های خاک و تهویه خاک می باشد.
اسید هیومیک مایع قهوه ای غنی شده از هیومات پتاسیم است.
مزاياي استفاده از بیوهیومکس(Bio humax)شرکت فنی مهندسی سروستان پاک ایرانیان-spi
بهبود جذب مواد غذایی
تسهيل تعريق و تعرق گياهی و تقويت سيستم ريشه
افزایش سنتز کلروفیل
افزايش كيفيت و كميت محصولات زراعی و باغی
افزايش جوانه‌ ، شكوفه و بزرگ شدن ميوه افزايش مقاومت گياه به خشكی
افزايش فعاليت ميكروارگانيسم های مفيد خاك
تحریک کننده هورمون ها و آنزیم های گیاهی
قابليت كلات كنندگی عناصر ريزمغذي مانند آهن و در نتيجه افزايش قابليت جذب آنها توسط گياه افزايش جذب كودهای شيميائی در صورت استفاده همزمان با آنها
افزايش مقاومت گياه به شوري و كم‌آبی
متوقف کننده بیماری ها، استرس گرمایی و صدمات سرما
افزایش فعالیت آنتی اکسیدانتی
کود مایع بیوهیومکس در گالن 5 لیتری توسط شرکت فنی مهندسی سروستان پاک ایرانیان بسته بندی شده است.