بروموپروپیلات

کنه کش غیر سیستمیک و تماسی از گروه بنزیلات
فرمولاسیون : نئورون (Neoron®) 25% EC
تاریخ ثبت : 6/8/1349
نحوه اثر : کنه کش تماسی و غیر سیستمیک
موارد مصرف در ایران :
کنه تار عنکبوتی در چغندر قند(1.2 لیتر در هکتار در اوایل تابستان)، کنه زرد شرقی و کنه قرمز در مرکبات(یک در هزار اواخر بهار و اوایل تابستان)
راهنمای مصرف :
• این سم دوام زیادی دارد و برای کنه های مقاوم به سموم فسفره در دوز های بالا به کار می روند.
• اجتناب از سم پاشی زود هنگام، خطر اثرات سوء برای کنه های شکارگر را به حداقل می رساند.

بروموپروپیلات