کلوفنتزین

کنه کشی تماسی با خاصیت تخم کشی انتخابی، پایدار از گروه تترازین
فرمولاسیون : آپولو (Apollo®) 50% SC
تاریخ ثبت : 9/12/1364 ثبت موقت سه ساله، 15/11/1369 دائم
نحوه اثر : کنه کشی که سبب اختلال در تولید انرژی می شود.
موارد مصرف در ایران : کنه قرمز اروپایی در درختان میوه سرد سیری(0.25 تا 0.5 در هزار)
راهنمای مصرف :
• روی تخم ها و مراحل اولیه کنه ها موثر است، از این رو، سم پاشی کل گیاه، به خصو سطح پشتی برگ ها ضروری است.
• حداکثر دفعات سم پاشی برای درختان میوه یک بار در سال و برای میوه های نرم سه بار در سال می باشد.
• دوره کارنس برای محصولات گلخانه ای 7 روز، برای تمشک، انگور، توت فرنگی 143 روز، سیب، گلابی 28 روز و هسته دارها و گیلاس 8 هفته خواهد بود.
• سم پاشی اول روی کنه قرمز در سیب و گلابی پیش بهاره می باشد و مرحله بعد سم پاشی بین شکفتن جوانه و غنچه های صورتی رنگ توصیه می شود، سم پاشی برای هسته دار ها در فاصله بین سفید شدن غنچه و اولین گلدهی خواهد بود.
• کاربرد آپولو برای کنه زنگار ممنوع است.
• در صورت مستقر شدن کنه در باغات، به صورت مخلوط با سایر کنه کش ها (بالغ کش) نیز استفاده می شود.

کلوفنتزین-2