دلتامترین

سم حشره کش دلتامترین

حشره کش تماسی با پایداری زیاد از گروه پایروتیروئید ها می باشد.
فرمولاسیون : دسیس (Decis®) 2.5 % EC
تاریخ ثبت : 30/11/1356- 14/8/1380 کنترل سن گندم(ثبت اولیه موقت) تمدید تا سال 1385، 10/11/1384 ثبت موقت قرص دسیس به مدت 3 سال برای کنترل سن گندم.

 

نحوه اثر سم حشره کش دلتامترین

حشره کش عصبی که، با پایداری 4-3 هفته ایی برای برگ خوار ها و آفات مکنده سبب اختلال در کانال های سدیم در طناب عصبی می شود.

 

موارد مصرف سم حشره کش دلتامترین در ایران

مینوز لکه گرد درختان میوه محلول پاشی(0.5 در هزار ) پرودینای چغندر قند(1 لیتر در هکتار)، پوره سن در گندم( محلول پاشی به نسبت 300 میلی لیتر در هکتار برای کنترل پوره سن گندم(EC) و 15 عدد قرص در هکتار برای کنترل سن گندم(Tb) ).

 

راهنمای مصرف سم دلتامترین

• سم پاشی باید با مشاهده اولین علائم خسارت انجام می گیرد، سم پاشی های بعدی به فاصله 14-10روز بعد بسته به نیاز انجام می گیرد، زمان، مقدار و مخلوط کردن آن با سایر آفت کش ها بسته به نوع محصول و آفت متغیر است.
• محلول آفت کش در اثر بارندگی، از سطح گیاه شسته می شود.
• سم پاشی در درجه حرارت بالای 35 درجه سانتی گراد ممکن است میزان کارایی و پایداری حشره کش را کاهش دهد.
• این حشره کش همراه چسب تریپس بدون رقیق کردن، روی پلی اتیلن پوشش دهنده کف گلخانه به کار می رود.
• در تابستان نباید بیش از یکبار سم پاشی روی شته های غلات انجام گیرد.
• گیاهان خسارت دیده ناشی از استرس های خشکی و فیزیکی نباید سم پاشی گردند.
• حداکثر تعداد دفعات سم پاشی بر اساس نوع آفت و محصول متغیر است. دو بار سم پاشی برای گندم و جو، در بهار و فقط یک بار سم پاشی در تابستان کفایت می کند.
• این حشره کش برای زنبور عسل بسیار خطرناک است از این رو سم پاشی در زمان فعالیت زنبور عسل، گلدهی مزرعه و علف های هرز نباید انجام شود.

دلتامترین-2