دی متوات

حشره کش و کنه کش سیستمیک و تماسی از گروه فسفره آلی می باشد.
فرمولاسیون : دی متوات (Dimethoate®) 40% EC
تاریخ ثبت : 6/8/1349
نحوه اثر : این ماده اثر ضربه ای سریع دارد و حشره کش عصبی است که از مهار کننده های آنزیم کولین استراز، به شمار می رود.
موارد مصرف در ایران :
شته سبز معمولی و شته سمی در غلات، آفات پنبه و چغندر قند، شپشک ها در درختان میوه سردسیری، شته ها، تریپس و سایر حشرات مکنده در سویا، نماتد ساقه در یونجه و مگس های خربزه و جالیز یک در هزار.
راهنمای مصرف :
• محلول اشی یک در هزار برای کلیه آفات مکنده و مگس های خربزه و جالیز موثر است.
• از جمله حشره کش کلیدی موثر مگس های جالیز و خربزه می باشد.
• این ماده اثر سریع ضربه ای دارد و تا 14 روز اثر سیستمیک خود را حفظ می کند.
• کاربرد آن برای بیشتر آفات، در زمان مشاهده اولین آفت می باشد.
• دفعات سم پاشی و زمان سم پاشی بر اساس نوع آفت و محصول متغیر است.
• کاربرد این حشره کش در زمانی که گیاه به سرعت رشد میکند بهترین نتیجه را خواهد داش، اگر چه فعالیت سیستمیک آن با استرس های خشکی و دیگر استرس های گیاه، کاهش می یابد.
• سم پاشی در آب و هوای گرم، صبح زود و اواخر شب توصیه می شود.
• در صور مقاومت کنه و شته به سموم فسفره کنترل آن ها با این آفت کش عملا رضایت بخش نخواهد بود و در صورت تکرار سم پاشی، آفت به خوبی کنترل نخواهد شد.
• حداکثر تعداد دفعات سم پاشی شش باار برای انواع کلم ها، چهار بار برای محصولات غله ای، یک بار برای محصول چغندر قند و سبزیجات برگی مثل شاهی می باشد.
• برای محصول چغندر قند، با یک بار سم پاشی می توان مگس مینوز و شته سیاه باقلا را کنترل کرد.
• کاربرد آن روی شته سبز هلو که مقاوم به دی متوات است، توصیه نمی شود.