فنیتروتیون

حشره کش تماسی و گوارشی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون : سومیتیون (Sumithion®) 50% EC
تاریخ ثبت : 1/10/1347
نحوه اثر : حشره کش عصبی و مهار کننده آنزیم کولین استراز است.
موارد مصرف در ایران :
سن، ملخ، شته در غلات(1 لیتر در هکتار) کرم ساقه خوار در برنج، سن ناقل نماتوسپور در پسته، سوسک سر شاخه خوار در پسته، ملخ در بادمجان و یونجه، ملخ آسیایی در نیشکر(1.5 تا 2 لیتر در هکتار).
راهنمای مصرف :
• برای کنترل شیمیایی سن مادر ترجیحا بهتر است از این حشره کش استفاده شود(یک لیتر در هکتار).
• بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که کف، سقف، دیوار و گوشه های ساختمان به طور کامل سمپاشی شوند و ستون های ساختمان که ممکن است پناهگاه حشرات باشند نیز سم پاشی شوند.
• سم پاشی شکاف ها و ترک ها با نازل های تزریقی(تزریق محلول به داخل شکاف) انجام می گیرد.
• این سم کولین استراز خون را کاهش می دهد، افرادی که بر اساس توصیه پزشکی از کار کردن با ترکیبات ضد کولین استراز منع شده اند نباید از این حشره کش استفاده کنند.
• این ترکیب نباید روی غلات و انبار غله استفاده شود.

فنیتروتیون-2