فن پیروکسی میت

کنه کش تماسی با اثر ضربه ای سریع روی لارو، نمف و کنه بالغ از گروه پیرازول
فرمولاسیون : اورتوس (Ortus®) 5% SC
تاریخ ثبت : 8/5/1375 به مدت 3 سال – تمدید تا سال 1387، 1/7/1381 به مدت 3 سال(کنه قرمز اروپایی سیب) تمدید تا سال 1387
نحوه اثر : در تولید انرژی اختلال ایجاد می کند، مهار کننده زنجیره انتقال الکترونی در تنفس سلولی و گاهی اوقات ممانعت کننده از سنتز کیتین در لارو می باشد.
موارد مصرف در ایران :
کنه قرمز در مرکبات، کنه های تار عنکبوتی در درختان میوه سرد سیری(0.5 در هزار)، کنه شرقی در مرکبات(0.5 در هزار اواخرزمستات همراه روغن به نسبت 1 درصد روی تخم کنه).
راهنمای مصرف :
• برای کنترل حشره بالغ(کنه) و پوره به میزان 0.5 در هزار، روی تخم کنه به میزان 0.5 در هزار+1 درصد روغن ولک توصیه می شود.
• قابلیت اختلاط فن پیروکسی میت با پلی سولفید کلسیم روی درختان میوه، مرکبات، چای، سبزیجات و گیاهان زینتی وجود ندارد.

فن-پیروکسی-میت