فن والریت

حشره کش کنه کش تماسی، گوارشی از گروه پایرتیروئید ها
فرمولاسیون: سومیسیدین(Sumicidin®) 20% EC
تاریخ ثبت : 25/4/1357
نحوه اثر : حشره کشی عصبی که سبب اختلال در کانال های سدیم در غشای آکسونی سلول های عصبی می گردد.
موارد مصرف در ایران :
پرودینا در چغندر قند(1 لیتر در هکتار)، مینوز لکه گرد در درختان میوه(0.5 در هزار)
راهنمای مصرف :
• در مزارعی که سابقه ویروس کوتولگی زرد وجود دارد سم پاشی باید هم زمان با مشاهده شته صورت گیرد(اواسط تا اواخر).
• در صورت خطر آلودگی شدید، تکرار سم پاشی، امری ضروری است.
• سم پاشی برای کنترل شته تابستانه غلات در مرحله رشدی بین مرحله گلدهی تا مرحله شیری(GS61-73) توصیه می شود.
• در صورت مصرف پایرتیروئید یا دی متوات از مصرف فن والریت در مرحله ظهور سنبله باید خودداری نمود.
• فن والریت خاصیت کنه کشی نیز دارد.
• دوره کارنس آن 20 روز است.

فن-والریت-2