ایپردیون + کاربندازیم

قارچ کش ختلط با طیف اثر گسترده متشکل از یک ترکیب سیستمیک( کاربندازیم از گروه بنزیمیدازول) و یک ترکیب تماسی(ایپرودیون از گروه دی کربوکسامیدها)
فرمولاسیون : رورال تی اس(Rovral TS®) 52.5 % WP
تاریخ ثبت : 22/7/1364 و در 6/12/1375 به مدت 3 سال لکه قهوه ای نواری جو، 9/12/1378 ثبت دائم روی لکه قهوه ای نواری جو.
نحوه اثر : نقطه اثر کاربندازیم جلوگیری از سنتز بتا توبولین است که در نتیجه، تقسیم میتوز را مختل می سازد. نقطه اثر ایپرودیون، به درستی مشخص نشده است.
موارد مصرف در ایران :
سوختگی غلاف در برنج، خشکیدگی سر شاخه در توت، لکه قهوه ای نواری در جو و زردی در نخود و بیماری های قارچی پس از برداشت در مرکبات.
راهنمای مصرف :
• برای سوختگی غلاف برنج، محلول پاشی به نسبت یک کیلو گرم در هکتار انجام شود.
• برای خشکیدگی سر شاخه توت، محلول پاشی به نسبت 1 در هزار صورت می گیرد.
• برای لکه قهوه ای نواری جو، ضد عفونی بذر به میزان 1 در هزار صورت می گیرد.
• برای زردی نخود، ضد عفونی بذر به میزان 2 در هزار انجام می شود.
• برای بیماری های پس از برداشت مرکبات، اندود کردن میوه مرکبات با اسفنج آغشته به قارچ کش با غلظت یک در هزار توصیه می شود.
• این قارچ کش ترکیبی از ایپرودیون (35%) و کاربندازیم(17.5) است که هر دو قارچ کش هایی با طیف اثر گسترده می باشند.
• ایپردیون بیشتر خاصیت حفاظتی دارد اما مختصری نیز اثر معالجه کننده از خود نشان می دهد.
• اختلاط این دو قارچ کش تاثیر آن ها را افزایش داده و خطر بروز مقاومت اکتسابی در برابر این ترکیبات را کاهش می دهد. رورال تی اس در انگلیس، برای کنترل فوزاریوم و آنتراکنوز در چمن نیز توصیه شده است.

ایپردیون-2