مانکوزب

قارچ کش تماسی با اثر حفاظتی از گروه دی تیو کاربامات ها می باشد.
فرمولاسیون : دیتان ام 45 (Dithan M- 45®) 80% wp
تاریخ ثبت : سال 1348
نحوه اثر : در متابولیسم سلولی اختلال عمومی ایجاد می کند.
موارد مصرف در ایران :
سیاهک سخت جو، لکه آجری بادام، مومیایی درختان میوه، برق زدگی نخود، سفیدک داخلی یونجه، سفیدک داخلی رز، سفیدک داخلی توتون، بوته میری کدوییان، بوته میری گلایول، زنگ میخک و سایر گیاهان زینتی و کنه نقره ای در مرکبات.
موارد مصرف در سایر کشور ها:
لکه سیاه رز، بادزدگی و لکه موجی سیب زمینی و گوجه فرنگی، زنگ های غلات، سفیدک داخلی پیاز، سیر، کاهو و کلزا، سوختگی گل لاله، بیماری های قارچی در انگور، لکه توری جو، اسکالد جو، زنگ میخک، شمعدانی و رز، لکه سیاه سیب و گلابی، سپتوریور غلات، کپک های دوده ای غلات، بوته میری گلایول و غیره.
راهنمای مصرف :
• برای کنترل سیاهک سخت جو، ضد عفونی بذر به نسبت 1-2 در هزار و برای کنترل لکه آجری بادام، محلول پاشی به نسبت 2 در هزار، نوبت اول پس از ریزش گلبرگ ها و نوبت های بعدی به فاصله 12 روز صورت می گیرد.
• برای کنترل مومیایی درختان میوه هسته دار، به نسبت 2 در هزار، قبل ازتورم جوانه ها و تکرار آن بعد از ریزش گلبرگ ها توصیه می شود.
• برای کنترل برق زدگی نخود، ضد عفونی بذر و محلول پاشی به نسبت 2 درهزار صورت می گیرد.
• برای کنترل بوته میری کدوییان، کاربرد 20 گرم قارچ کش در هر گودال کاشت توصیه میشود.
• برای کنترل زنگ میخک و سایر گیاهان زینتی، محلول پاشی به نسبت 1.5-2 در هزار به صورت پیشگیری ، هفته ای یک بار همراه با نیم در هزار مویان توصیه می شود.

مانکوزب-2