اخبار و تازه ها:

این بخش شامل سه گروه زیر می باشد.
- نمایشگاه های کشاورزی
- محصولات جدید شرکت
- اخبار روز کشاورزی کشور
در این بخش اطلاعاتی از فعالیت های جدید شرکت و اخبار جدید در حوزه مدیریت کلان صنعت کشاورزی در اختیار مراجعین محترم قرارداده می شود.
در آینده ایی نه چندان دور این بخش از سایت شرکت شرکت سروستان پاک ایرانیان جزء پربیننده ترین بخش خواهد شد.