دوازدهمین نمایشگاه دام و طیور، آبزیان، ماشین آلات کشاورزی و صنایع وابسته (رشت 97)
تاریخ شروع: سه شنبه 29/03/97 06.19.2018))
تاریخ پایان: جمعه 01/04/97 (06.22.2018)
تلفن: 01333690954

آدرس: گیلان-رشت-کیلومتر 4 جاده رشت_تهران-نمایشگاه بین المللی گیلان


بیست و پنجمین دوره نمایشگاهی بین المللی صنایع و کشاورزی مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته اگروفور تهران 97

تاریخ شروع: جمعه 08/04/97 (06.29.2018)

تاریخ پایان: دوشنبه 11/04/97 07.02.2018))
تلفن: 88205735-021
آدرس: تهران-بزرگراه چمران-نمایشگاه بین المللی ایران


نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ادوات و ماشین آلات کشاورزی نهاده ها و تجهیزات آبیاری تبریز 97
تاریخ شروع: سه شنبه 12/04/97 (07.03.2018)
تاریخ پایان: جمعه 15/04/97 07.06.2018))
تلفن: 33248322-045
آدرس: تبریز-محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز


پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی همدان 97
تاریخ شروع: سه شنبه 23/05/97 (08.14.2018)
تاریخ پایان: جمعه 26/05/97 08.18.2018))
تلفن: 32544130-081
آدرس: میدان عاشورا شهر همدان-نمایشگاه بین المللی همدان

 

دهمین نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی، سم، کود، نهال و نهاده ها زنجان 97
تاریخ شروع: سه شنبه 30/05/97 (08.21.2018)
تاریخ پایان: جمعه 02/06/97 08.24.2018))
تلفن: 09124202385
آدرس: زنجان-بلوار گاوازنگ-نمایشگاه بین المللی زنجان


دومین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شهر آفتاب تهران 97
تاریخ شروع: چهارشنبه 21/06/97 (09.12.2018)
تاریخ پایان: دوشنبه 24/06/97 09.15.2018))
تلفن: 40882013-021 ، 31519-051
آدرس: تهران-اتوبان خلیخ فارس-کیلومتر 10 مجاور مرقد امام خمینی (ره)


نمایشگاه کشاورزی، آبیاری، آبرسانی نهاده ها و تجهیزات وابسته قزوین 97
تاریخ شروع: سه شنبه 24/07/97 (10.16.2018)
تاریخ پایان: جمعه 27/07/97 10.19.2018))
تلفن: 88196955-021
آدرس: ضلع جنوبی اتوبان قزوین_زنجان-نمایشگاه بین المللی قزوین


سیزدهمین نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی و فرآورده های غذایی دام و طیور و آبزیان و صنایع وابسته رشت 97
تاریخ شروع: چهارشنبه 09/08/97 (10.31.2018)
تاریخ پایان: شنبه 12/08/97 11.03.2018))
تلفن: 33690954-013
آدرس: گیلان-رشت-کیلومتر 4 جاده رشت_تهران-نمایشگاه بین المللی گیلان

 

نمایشگاه کشاورزی،بسته بندی و صنایع تبدیلی کرمان 97
تاریخ شروع: سه شنبه 20/09/97 (21.11.2018)
تاریخ پایان: جمعه 23/09/97 12.14.2018))
تلفن: 32472990-034
آدرس: تهران-بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی-رو به روی شهرک صنعتی خضرا


هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی اصفهان 97
تاریخ شروع: سه شنبه 11/10/97 (01.01.2019)
تاریخ پایان: جمعه 14/10/97 01.04.2019))
تلفن: 32603006-031
آدرس: اصفهان-پل شهرستان-محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان


چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی ماشین آلات، نهاده ها و مکانیزاسیون مشهد 97
تاریخ شروع: چهارشنبه 03/11/97 (01.23.2019)
تاریخ پایان: جمعه 06/11/97 01.26.2018))
تلفن: 35240024-051
آدرس: مشهد-انتهای بلوار وکیل آباد-نمایشگاه بین المللی مشهد