نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی FOOD ACRO نایرونی کنیا 2018
تاریخ شروع: سه شنبه 13/06/97 (09/04/2018)
تاریخ پایان: پنجشنبه 15/06/97 (09/06/2018)
تلفن: 86022701-021 ، 09126086863


آدرس: نمایشگاه بین المللی نایروبی (کنیا) Harambee. Ave. Nairobi City. Kenya
نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی کشاورزی دارالسلام تانزالیا 2018
تاریخ شروع: پنج شنبه 03/08/97 (10/25/2018)
تاریخ پایان: شنبه 05/08/97 (10/27/2018)
تلفن: 86022701-021 ، 09126086863


آدرس: نمایشگاه دارالسلام (تانزانیا) Dares Salaam. Tanzania
نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی کشاورزی تاشکند ازبکستان 2018
تاریخ شروع: چهار شنبه 30/08/97 (11/21/2018)
تاریخ پایان: جمعه 02/09/97 (11/23/2018)
تلفن: 86022701-021 ، 09126086863
آدرس: نمایشگاه بین المللی تاشکند (ازبکستان) Tashkent 100084. Uzbakistan. 107