بر اساس گزارش رسمی وزارت نیرو، گیلان با ۵۳۲ میلیمتر و سیستان و بلوچستان با دو میلیمتر، به ترتیب پُربارش‌ترین و کم بارش‌ترین استان کشور شدند.

116

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)، وزارت نیرو اعلام کرد: استان سیستان و بلوچستان با دو میلیمتر بارندگی از ابتداي مهرماه سال‌ جاری تا پايان هفته گذشته با ۹۲ درصد کاهش بارندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و ۶۰ درصد کاهش بارش در قیاس با درازمدت، كم‌بارش‌ترين استان كشور بوده است.
همچنین استان گیلان با ۵۳۲ ميليمتر به‌ عنوان پُربارش‌ترین استان کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون گزارش شده است. پس از سیستان و بلوچستان، استان‌ های هرمزگان و کرمان دیگر استان‌های کم‌بارش کشور در سال‌ آبی جاری گزارش شده‌اند.
از ابتداي سال آبي جاري تا پايان هفته گذشته در استان هرمزگان ۷ ميليمتر بارندگی صورت گرفته که اين ميزان بارش در مقایسه با سال آبی گذشته ۷۹ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۳۶ درصد كاهش نشان می‌دهد.
گزارش بارش‌ های کشور نشان می‌دهد که از ابتداي سال آبي جاري تا پايان هفته گذشته، استان کرمان با ۱۴ میلیمتر بارندگی، در رتبه بعدی استان‌های كم‌بارش کشور قرار گرفته است. براساس اين گزارش، بارش ۱۴ ميليمتري کرمان در قیاس با سال آبي گذشته و دوره درازمدت به‌ ترتیب ۲۲ و ۲۷ درصد كاهش را نشان می‌دهد.
میزان بارش استان گيلان در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته ۴۰ درصد افزایش و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۷۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. پس از این استان، مازندران با ۲۹۳ ميليمتر و چهارمحال و بختياري با ۲۰۸ ميليمتر بارندگی از ابتداي مهرماه تا پايان هفته گذشته، دیگر استان‌ های پُربارش كشور گزارش شده‌اند.
براساس اين گزارش، میزان بارش استان مازندران در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته ۳۶ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۵۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. میزان بارش استان چهارمحال و بختياري در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته ۱۲۹ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۸۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد
حجم بارش‌های استان تهران نیز در دوره مورد بررسی ۴۵ میلیمتر گزارش شده که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته و متوسط دوره درازمدت به‌ ترتیب ۱۰ و ۲۰ درصد کاهش یافته است.

(منبع: http://www.iana.ir/archive-16/09/93)