افزایش حدود 40 درصد راندمان تولیدات کشاورزی با استفاده از اطلاعات هواشناسی

معاون توسعه پیش بینی سازمان هواشناسی:
افزایش حدود 40 درصد راندمان تولیدات کشاورزی با استفاده از اطلاعات هواشناسی
تهران - ایرنا - معاون توسعه پیش بینی سازمان هواشناسی کشور گفت: بکارگیری از اطلاعات به روز پیش بینی وضعیت آب و هوایی می تواند بین 30 تا 40 درصد در افزایش راندمان تولید نقش داشته باشد.

122

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی عابدینی روز یکشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان هواشناسی کشور و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، افزود: طی سالهای گذشته تاکنون روند روبه رشد خشکسالی ها، افزایش جمعیت، افزایش نیاز آبی، گرمایش زمین و کاهش بارندگی ها ما را برآن داشت تا برای بهبود بهره وری کشاورزی خدمات اطلاعات پیش بینی آب و هوایی ارایه کنیم و هم اکنون آمادگی لازم را برای اجرای این طرح در کشور داریم.

وی اظهار داشت: رشته هواشناسی کشاورزی بین علوم کشاورزی، زراعت و علوم جوی و هواشناسی قرار دارد و خدماتی مشخصی در زمینه مسائل مختلف اقلیم، تغییرات اقلیمی خشکسالی ها به کشاورزان می دهد تا محصول بیشتری با هزینه کمتر تولید کنند.

وی با بیان آنکه اطلاعات پیش بینی هواشناسی به وضعیت جوی آینده برای کاهش مخاطرات جوی همچون خشکسالی، سرمازدگی، سیل، تگرگ مربوط می شود، گفت: هم اکنون پیش بینی هواشناسی فصلی کشاورزی کماکان با دقت بیشتری صورت می گیرد، البته خطای فصلی در همه جای دنیا وجود دارد اما از این روش در کشاورزی خود استفاده می کنند.

وی اظهار داشت: ما نیز بر این باوریم که از اطلاعات پیش بینی هواشناسی فصلی در بخش کشاورزی استفاده کنیم که این گامی در راستای پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: هواشناسی کشاورزی از بدو تاسیس سازمان هواشناسی مورد تاکید قرار داشت، زیرا عمده خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی به بخش کشاورزی وارد می شود.

وی اضافه کرد: در گذشته اطلاع رسانی خدمات هواشناسی از طریق رسانه های عمومی صورت می گرفت اما ارایه خدمات هواشناسی کشاورزی نیز از طریق اطلاعیه های ویژه، اخطاریه های ویژه قبل از ورود و در بدو ورود پدیده های جوی مخاطره آمیز و توصیه های ویژه کشاورزی به طور عمومی در اختیار کشاورزان قرار می گرفت.

وی تاکید کرد: هم اکنون سازمان هواشناسی به دنبال ارایه خدمات ویژه اطلاعات هواشناسی کشاورزی برای تک تک کشاورزان است، زیرا اطلاعات هواشناسی تاکنون به طور عام در بین کشاورزان کارایی نداشته است.

وی افزود: با امضای تفاهم نامه مذکور بستر ارایه خدمات به موقع هواشناسی کشاورزی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فراهم می شود چرا که بهره برداران ارتباط نزدیکی با این شرکت دارند.

وی گفت: بنابراین در نظرداریم اطلاعات هواشناسی کشاورزی برای بخش های مناطق مختلف کشور از لحاظ رشد و اکولوژی گیاهان کشاورزی همچون گندم، جو، ذرت، برنج و دیگر محصولات است.

عابدینی تصریح کرد: همچنین سازمان هواشناسی اطلاعات لازم را در قالب توصیه های کشاورزی برای زمان فصل کشت، آبیاری، سم پاشی، کوددهی در اختیار کشاورزان قرار می دهد تا با انتخاب بهترین زمان، نوع کشت و میزان آبیاری بهره وری محصول را افزایش دهد.

به گفته معاون توسعه پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، ادامه داد: این اطلاعات به صورت رایگان و در اختیار تک تک بهره برداران این بخش قرار می گیرد بنابراین فرهنگ سازی و کاربردی شدن این روش در افزایش راندمان تولید تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی افزود: سازمان هواشناسی طرحی با عنوان طرح توسعه هواشناسی کاربردی ویژه کشاورزی به نام تهک را در دست اقدام دارد که هدف اصلی آن ارتباط با بهره برداران این بخش است.

وی گفت: این سامانه از طریق ادارات کل هواشناسی استان ها با شناسایی بهره برداران و کاربران نهایی این بخش از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورز ارتباط برقرار می کند.

وی افزود: امیدواریم با همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بتوانیم خدمات خوب و مفیدی در اختیار کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی قرار دهیم.

** هواشناسی باعث کاهش ریسک در کشاورزی می شود

یزدان سیف عضو هیات مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه تولیدات کشاورزی تابع اقلیم است، گفت: اگر نسبت به اقلیم اطلاعات لازم را نداشته باشیم، به طور حتم فعالیت های مان در فضای پرریسک و پرخطر انجام می شود.

وی اضافه کرد: بنابراین نیاز است تا کشاورزان از اطلاعات و پیش بینی هواشناسی فصلی استفاده کنند.

وی، کاهش ریسک در کشاورزی و افزایش بهره وری عوامل تولید را از کاربردی شدن اطلاعات هواشناسی در این بخش برشمرد و گفت: امروز هواشناسی کشور برای بخش کشاورزی هزینه های زیادی را متحمل می شود که متاسفانه هنوز بستر استفاده از آن فراهم نشده است.

وی تصریح کرد: ما در تلاشیم با ایجاد بستر مناسب از اطلاعات ارزشمند هواشناسی در چرخه تولید و زنجیره اقتصاد کشاورزی کشور استفاده کنیم.
منبع: http://www.irna.ir/fa/News/81478459/-5/11/93
اقتصام(3)9186**1558