NPK (12-12-36+TE)

NPK12-12-36

کود جامد NPK نیتروژن دار

اطلاعات عمومی :
N- P- K 12- 12- 36 برای استفاده محلول پاشی و کاربرد خاکی طراحی شده است.
N- P- K 12- 12- 36 می تواند برای همه محصولات و انواع خاک بکار رود.

 

دستورالعمل استاده ار کود جامد نیتروژن دار NPK

این محصول در بسته بندی های سفارشی قابل توزیع است. توصیه می شود قبل از استفاده در مقیاس بزرگ، در مقادیر کم آزمایش گردد، یا لطفا با کارشناسان شرکت spi تماس گرفته شود.
توانایی مخلوط کردن با سایر کود ها و سموم، بعد از هماهنگی با کارشناسان مربوط را دارد.

 

هشدارهای فیزیکی و شیمیایی در مورد کود جامد NPK

نزدیک حرارت و آتش استفاده نشود، هنگام حمل و نقل از تهویه کافی استفاده شود. آب آلوده شده برای شستشوی وسایل، مجدد مورد استفاده قرار نگیرد.
دسترسی و نگهداری :
در جای خشک و خنک نگهداری شود. در جعبه اورجینال نگهداری شود. درب ظرف را محکم ببندید. ظرف های خالی شده را مجددا استفاده نکنید. سه بار آبکشی کنید سپس ظرف را جهت بازیافت و یا در محل های دفن زباله های بهداشتی مدفون گردد و یا مطابق با مقررات محلی تحویل دهید.

 

آنالیز :

NPK12-12--36-21n

دوز مصرف :

NPK12-12--36-22n