فوزالن

حشره کش و کنه کش تماسی، گوارشی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون : زولون (Zolone®) 35% EC
تاریخ ثبت : 1/10/1347 و 30/11/1350 جهت مبارزه با آفات پسته، 26/4/1351 در ظروف 25 لیتری ثبت شده است.
نحوه اثر : حشره کش عصبی و مهار کننده آنزیم کولین استراز می باشد.
موارد مصرف در ایران :
آفات چغندر قند، سویا، کرم سیب، به، آلو، پسیل ، زنبور، سرخرطومی در گلابی، سیب، کرم خوشه خوار در مو، زنجرک در به، پسیل، پروانه چوبخوار در پسته(2.5 در هزار(EC))، برگ خوار در آفتابگردان، سرخرطومی در یونجه، آفات در ذرت، سوسک کلرادو در سیب زمینی(2 لیتر در هکتار(EC)).
راهنمای مصرف :
• محلول پاشی به میزان 2 تا 3 لیتر در هکتار یا 1.5 در هزار (EC) توصیه می شود.
• محلول پاشی برای پسیل پسته 2.5 در هزار توصیه می شود.
• مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی می باشد، افرادی که بر اساس توصیه پزشکی از کارکردن با ترکیبات ضد کولین استراز منع شده اند نباید از این حشره کش استفاده کنند.
• روی بعضی از واریته های سیب ایجاد سوختگی می کند.
• برای حشرات مفید انتخابی بوده و در برناممه مدیریت تلفیقی آفات به طور گسترده استفاده می شود.
• استفاده متناوب آن، گیاه سوزی ایجاد نمی کند.
• در حال حاضر بیشتر فرمولاسیون EC وجود دارد.