کودها

کودهای مایع و جامد کشاورزی

کشاورزی شامل طیف وسیعی از تخصص‌ها و فنون، از جمله راه‌هایی برای گسترش زمین‌های مناسب برای زراعت گیاه، حفر کانال‌ها و فرم‌های مختلف آبیاری می‌باشد.

زراعت مدرن، اصلاح نباتات، سموم، دفع آفات ،کود و پیشرفت‌های تکنولوژیک به شدت باعث افزایش بازده محصول می‌شوند

ود هرگونه مواد طبیعی و یا غیر طبیعی که عموماً بخاطر مواد مفیدی که در آن وجود دارد در کشاورزی برای تقویت خاک مزرعه از آن استفاده می‌کنند . برای آنکه خاک از لحاظ مواد غذایی متعدد دچار کمبود نباشد استفاده از کود بسیار مفید خواهد بود .

کود دارای انواع بسیاری مختلفی است که هر کدام دارای خصوصیات مختص به خود می‌باشد .
• کود زیستی
• کود شیمیایی
• کود حیوانی
• کود انسانی
• کود کمپوست
• کود گیاهی
• کود سبز
• کود بیوفسفات گرانوله
• نانو کودهای کلاته
کودهای شیمیایی موادی هستند که به صورت شیمیایی تولید شده که دارای مواد مغذی مورد نیاز گیاه می‌باشند.

تولید این نوع کودها، در کشاورزی و ازدیاد تولید محصولات زراعی انقلابی را به وجود آورد. طی مرور زمان تولید این کودها رو به فزونی گذاشته و از آنجا که علاوه بر این که این کودها باعث ازدیاد محصول می‌گردد باید این را هم در نظر داشت که، این کودها صدمات زیادی را به خاک، موجودات زنده واکوسیستم وارد می‌نمایند.شرکت فنی مهندسی سروستان پاک ایرانیان –spi با توجه به نیاز مبرم کشاورزی کشور عزیزمان ایران سعی و تلاش خود را در جهت خدمت به این بخش حساس معطوف داشته است تا بتوانیم با کمک خداوند متعال خدمتی ارائه کنیم.

 

تعریف ارگانیک

کشاورزي ارگانيک مديريت توليد مناسب است که باعث تقويت و توسعه سلامت اکوسيستم هاي زيستي ، چرخه هاي زيستي و فعاليت بيولوژيکي خاک مي شود. اين نظريه تاکيد دارد که از نهاده هاي داخل مزرعه استفاده گردد و از نهاده هاي بيروني استفاده اي نشود. و برای اين منظور احتياج به سيستم هاي تطابق پذيري در هر منطقه داريم . اين کار باعث استفاده از روشهاي کشاورزي زيستي و مکانيکي و بدون استفاده از نهاده هاي خارجي سنتز شده صورت مي گيرد.حال ما برآنیم تا با استفاده کمتر از کودهای شیمیایی و نهاده های بیرونی قدمی موثر در جهت کشاورزی ارگانیک برداریم.
کودهای مایع شرکت سروستان پاک ایرانیان –spi
کودهای جامد شرکت سروستان پاک ایرانیان –spi