با ارسال کلمه زعیم (zaeem) به سامانه پیامکی 10008590 با ما همراه شوید

علف کش

علف‌کش ( Herbicide ) ماده‌ای‌است که برای از بین بردن علف‌های هرز بکار می‌رود.
علف کش‌ها بر دو نوع هستند.
علف کش های انتخابی که برای کشتن علف‌های هرز خاص به کار می روند.
علف کش های عمومی که برای از بین بردن کلیه علف‌های هرز به کار می روند .