قارچ کش

قارچ‌کُش ماده شیمیایی و یا بیولوژیکی دافع یا نابودکننده‌ای است که عامل کشته شدن قارچ‌ها و یا هاگ آن‌ها و یا جلوگیری از رشد آنها در مدت اثر آن‌ها می‌باشد.
کاربرد :
قارچ کش‌ها انواع مختلفی دارند و در کشاورزی، پزشکی (داروی ضد قارچ) و برای جلوگیری از پوسیدگی منسوجات و چوب و.... کاربرد دارند.