علف کش

علف‌کش ( Herbicide ) ماده‌ای‌است که برای از بین بردن علف‌های هرز بکار می‌رود.
علف کش‌ها بر دو نوع هستند.
علف کش های انتخابی که برای کشتن علف‌های هرز خاص به کار می روند.
علف کش های عمومی که برای از بین بردن کلیه علف‌های هرز به کار می روند .